Gabinet Dietetyczny Linea


IdŸ do treœci

Menu g³ówne:


Oferta

Indywidualne ukladnie diet dla:
- osób pragnacych zrzucic zbedne kilogramy;
- osób ze schorzeniami, gdzie zywienie odgrywa wazna role: cukrzyca, nadciœnienie têtnicze, celiakia i alergie pokarmowe, hipercholesterolemia, miazdzyca, zespól jelita drazliwego i inne;
- sportowców;
- kobiet ciezarnych i kobiet karmiacych;
- osób z zaburzeniami odzywiania - pomoc w zakresie leczenia;
- osób zdrowych pragnacych zmieniæ swój dotychczasowy sposób zywienia;Analiza skladu ciala z wykorzystaniem nowoczesnego sprzêtu medycznego, dziêki czemu mozemy okreslic jak jest Twoja:
- masa cia³a (kg)
- masa t³uszczowa (kg i %)
- bezt³uszczowa masa cia³a (kg)
- masa miêœni (kg)
- masa koœci (kg)
- ca³kowita zawartoœæ wody w organizmie (%)
- indeks masy cia³a
- podstawowa przemiana materii (kcal)
- wiek metaboliczny


Prowadzenie szkoleñ.
Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego